Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać najnowsze oferty pracy, to prosimy podać swój adres e-mail

- polityka prywatności

Biuletyn Informacji Publicznej Obsługiwane gminy


- szukanie zaawansowane

Zajęcia aktywizacyjne

Zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy to forma pomocy kierowana do osób bezrobotnych i poszukujacych pracy wspierająca w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez uzupełnienie wiedzy i niezbędnych umiejętności oraz przygotowanie do lepszego i skuteczniejszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.

Zajęcia aktywizacyjne prowadzone są w w formie warsztatów grupowych, w których uczestniczy maksymalnie 16 osób. Udział osoby bezrobotnej lub poszukujacej pracy w zajęciach aktywizacyjnych może być poprzedzony rozmową z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy lub specjalista do spraw rozwoju zawodowego w celu okreslenia tematyki zajęć aktywizacyjnych, w jakich powinna uczestniczyć zainteresowana osoba.

W ramach organizowanych zajęć aktywizacyjnych dowiesz się o:

  • aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy,
  • wymogach pracodawców jakie stawiają przed kandydatami na przyszłych pracowników,
  • procedurach związanymi z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
  • zasadach prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
  • metodach skutecznego poszukiwania pracy,
  • sposobach komunikacji i autoprezentacji,
  • prawidłowym tworzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy oraz list motywacyjny),
  • asertywności i właściwych zachowaniach interpersonalnych przydatnych
    w kontaktach zawodowych.

Zobacz wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Klubie Pracy w I kwartale 2014r

Zobacz wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Klubie Pracy w II kwartale 2014r

Zobacz wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Klubie Pracy w III kwartale 2013r

Zobacz wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Klubie Pracy w IV kwartale 2013r

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne lub poszukujace pracy do udziału w proponowanych zajęciach aktywizacyjnych oferowanych w Klubie Aktywnego Poszukiwania Pracy.


 Kontakt:

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać osobiście w pokoju 22 lub telefonicznie - nr telefonu: 017-788-00-93

© 2007 Projektowanie stron: IntraCOM